Στο The Study Rooms
υπάρχει ένα σχέδιο για όλους!

Κάθε είδους εκπαιδευτική μονάδα (σχολεία, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρα Πληροφορικής, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Κολλέγια, Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) που επιθυμεί να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ή να εντάξει νέες.
Εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διδακτικές τους ικανότητες και να εξελιχθούν προσφέροντας στους μαθητές τους την εκπαίδευση που τους αξίζει.
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποψήφιους φοιτητές που προετοιμάζουν το μέλλον τους.
Γονείς που επιθυμούν να υποστηρίξουν δημιουργικά τα παιδιά τους, να τα στηρίξουν σε δύσκολες αποφάσεις για τη ζωή τους αλλά και να τα εκθέσουν σε εμπειρίες και βιώματα που θα τα συντροφεύουν για πάντα.

Φοιτητές που προετοιμάζουν το επόμενο βήμα τους και την επαγγελματική τους πορεία.
Εργαζόμενους που επιθυμούν να εξελίξουν την επαγγελματική τους πορεία, εμπλουτίζοντας και πιστοποιώντας τις γνώσεις τους.
Εργοδότες που επιθυμούν να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, να αναδείξουν να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους.
Ανθρώπους που αναζητούν και επιδιώκουν ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής αλλαγής, βελτίωσης και εξέλιξης.