See our services

Ναι!

Εδώ η θεωρία γίνεται πράξη

Η ομάδα του The Study Rooms συγκέντρωσε και προσφέρει σε ένα σημείο πολλαπλές εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

Επιμόρφωση
καθηγητών

Το The Study Rooms διαθέτει ισχυρή και έμπειρη ομάδα εκπαιδευτών καθηγητών με πολυετή εμπειρία στην ελληνική και σε διεθνείς αγορές. Προσεγγίζουμε το θέμα της εκπαίδευσης καθηγητών δυναμικά, προσαρμόζουμε τη θεματολογία στις απαιτήσεις των καιρών και προσφέρουμε κύκλους σεμιναρίων που ταιριάζουν στο πολύμορφο κοινό μας: ιδιοκτήτες, διευθυντές σπουδών, καθηγητές.

Τι προσφέρουμε:

Ευέλικτα σεμινάρια για καθηγητές αγγλικής γλώσσας σε θέματα γενικής διδακτικής αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος
Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε διεθνείς πιστοποιήσεις
Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης
Ευέλικτα σεμινάρια αυτοβελτίωσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων δια βίου μάθησης, προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα
Εκμάθηση τεχνικών λήψης απόφασης
Presentation Skills, Δημόσια παρουσίαση

Δείτε εδώ το πρόγραμμα σεμιναρίων της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 (νέα σεμινάρια προστίθενται τακτικά): http://online.anyflip.com/kyvj/rfep/mobile/index.html#p=12

Πτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ευρώπη

Το The Study Rooms είναι η σωστή αρχή για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ομάδα μας διαθέτει πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση του αντικειμένου, και ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες με αξιόπιστα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Βουλγαρία, κλπ.

Οι υπηρεσίες μας είναι πλήρεις και καλύπτουν όλα τα στάδια από την μετάφραση των εγγράφων, την παρακολούθηση του φακέλου έως την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο, την εύρεση στέγης, την δανειοδότηση και ό,τι άλλο απαιτείται.

Τι προσφέρουμε:

Ολοκληρωμένη διαδικασία αίτησης για Πτυχιακές Σπουδές
Ολοκληρωμένη διαδικασία αίτησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές
Προγράμματα γλώσσας για την εξασφάλιση των ακαδημαϊκών πιστοποιητικών [IELTS – TOEFL – GRE – GMAT και TEST DAF]
Διοργάνωση ανοικτών ενημερωτικών εκδηλώσεων για σπουδές και επαγγέλματα, σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Ανοικτές εκδηλώσεις ενημέρωσης υποψήφιων σπουδαστών και γονέων για θέματα που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, οικονομικά και ακαδημαϊκά θέματα, φοιτητική ζωή, κλπ
Οργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών ταξιδιών γνωριμίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την κουλτούρα των χωρών και τον τρόπο ζωής
Πρόσβαση σε σχολές υψηλής ζήτησης πχ Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Φυσιοθεραπεία κλπ

Εκπαιδευτικά ταξίδια,
Summer Schools

Το The Study Rooms έχει συνάψει συμφωνίες αποκλειστικής συνεργασίας με μερικούς από τους καλύτερους και μεγαλύτερους οργανισμούς της Μεγάλης Βρετανίας και διοργανώνει ομαδικά ή ατομικά εκπαιδευτικά ταξίδια. Οι οργανισμοί που εκπροσωπούμε είναι μέλη του Quality English και είναι πιστοποιημένοι από το British Council. Προσφέρουν ποικιλία από προγράμματα ικανά να καλύψουν κάθε εκπαιδευτική και ταξιδιωτική ανάγκη.

Τι προσφέρουμε:

Οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών στο εξωτερικό με σκοπό την καλλιέργεια της ξένης γλώσσας, την έκθεση των μαθητών σε διαφορετικές από τις οικείες συνθήκες διαβίωσης, την συναναστροφή με ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό κοινό μαθητών, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ
Οργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών ταξιδιών για γνωριμία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού προτού ο ενδιαφερόμενος υοψήφιος φοιτητής υποβάλει αιτήσεις ή εγγραφεί σε αυτά

Προσανατολισμός σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Έμπειροι σύμβουλοι παρέχουν συστηματική υποστήριξη και υπεύθυνη καθοδήγηση σε μαθητές, σπουδαστές και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναγνωρίσουν τις κλίσεις τους και να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον.

Τι προσφέρουμε:

Σχεδιασμό και διαχείριση της σταδιοδρομίας, με εξατομικευμένη αλλά όχι τυποποιημένη προσέγγιση
Υπηρεσίες μετάβασης από τη λυκειακή ή μεταλυκειακή εκπαίδευση σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Υπηρεσίες προετοιμασίας ένταξης σε εκπαιδευτικά προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού

Ψυχομετρικά
εργαλεία

Tο The Study Rooms αξιοποιεί σειρά ψυχομετρικών τεστ - προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα - που μετρούν διάφορα χαρακτηριστικά του ατόμου (προσωπικότητα, επαγγελματικά ενδιαφέροντα, εργασιακές αξίες και κίνητρα, ικανότητες κ.ά.). Τα τεστ αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους που επιθυμούν να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική τους προσωπικότητα, τα κίνητρα και τις ικανότητές τους, αλλά και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εφαρμόσουν τα καλύτερα εργαλεία στην επιλογή και την αξιολόγηση του προσωπικού τους.

Or.

επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε ερωτήσεις? Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε
+30 210.7717000