Συνεργασίες με το The Study Rooms

Η ομάδα του The Study Rooms αναζητά, επιδιώκει, αναπτύσσει και καλλιεργεί συνεργασίες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό με εκπαιδευτικούς οργανισμούς όλων των βαθμίδων αλλά και με οργανισμούς ειδικού ενδιαφέροντος.