Comic Strip Contest 2023!

Pierce International Universities Fair
5 November 2022
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρώιμη παρέμβαση της κακομεταχείρισης του παιδιού.
29 August 2023

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Study Rooms σε συνεργασία με την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Fiction Express διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό Comic Strip Competition για τους μαθητές και μαθήτριες αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα και την Κύπρο για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πώς λειτουργεί
Με υπόδειξη των υπευθύνων καθηγητών αγγλικής των σχολείων/ΚΞΓ κάθε μαθητής κατατάσσεται σε ένα από τα τρία επίπεδα και αποκτά πρόσβαση στο βιβλίο του διαγωνισμού και στο υλικό που την συνοδεύει (activities, quiz, glossary). Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαβάζουν το βιβλίο του επιπέδου τους και καλούνται να το εικονογραφήσουν και να γράψουν διαλόγους που να συνοψίζουν την ιστορία.

Βιβλία και επίπεδα διαγωνισμού

Επίπεδο Βιβλίο Συμμετοχή
Α2 Tricks – Author Cethan LeahyColin is a big fan of magic tricks and he is becoming quite the amateur magician. But his audience is usually just Billy, the kid from across the road, and a couple of dogs. When Colin is mistaken for an actual wizard, he is taken to a cursed village where the petrified villagers expect him to fight Grimdok the Devastating, an all-powerful warlock who has been terrorising them. Can Colin hope to overcome this dark wizard with some fake snakes and handkerchiefs up his sleeve? μέγιστος αριθμός σελίδων 1-2 A4
Β1/Β2 The Curious Case of Dr Salamander – Author Damian HarveyWhen new neighbours move into the house next door, twins Jazz and Mortimer can’t help being excited. The house has been empty for ages and they have been hoping to have neighbours with children their own age. But Jazz and Mortimer are disappointed to learn there are no children – just a man who goes by the name of Dr Salamander and his elderly housekeeper, Mrs Heckle. They are an odd couple, and the children keep careful watch to find out more about them. But the twins have another mystery to solve – why are the neighbourhood pets disappearing? μέγιστος αριθμός σελίδων 2-4 A4
C1/C2 Robo Hood – Author David MacphailPlanet Mars 2257. The cyborg awakes, but it has no idea who or where it is. Half-human, half-machine. Computer commands battle garbled memories. The cyborg must learn about itself and the hostile environment surrounding it. There seems to be a battle between the Sheriff and the people in the habitation domes of Mars. But whose side is the cyborg on? Can the human memories break through the robotic conditioning? And can the cyborg learn to accept what it has become? μέγιστος αριθμός σελίδων 4-6 A4

 

Κανονισμοί
• Η συμμετοχή στο Comic Strip Competition, που διοργανώνει το Study Rooms σε συνεργασία με την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Fiction Express, απαιτεί την αποδοχή των σχετικών όρων και τη δέσμευση των συμμετεχόντων ότι θα τους ακολουθήσουν όπως ισχύουν και περιγράφονται παρακάτω.
• Τo Comic Strip Competition απευθύνεται μόνο στους μαθητές και τις μαθήτριες και τα σχολεία/ ΚΞΓ που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Fiction Express κατά το σχολικό έτος 2022-2023 (κλειστός διαγωνισμός). Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 1 έως 31 Μαρτίου 2023.
• Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και με τα μέσα που έχει υποδείξει το Study Rooms μέχρι την ώρα 21:00 της 31/3/2023.
• Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν:
• Δημιουργική και πρωτότυπη προσωπική εργασία από τους μαθητές και τις μαθήτριες
• Διαλόγους, κείμενα και εικόνες σχετικές με τις ιστορίες που τους ανατέθηκαν στα αγγλικά
• Ευδιάκριτη αρχή, μέση και τέλος
• Μέγεθος έργου όπως περιγράφεται στον πίνακα παραπάνω
• Οι συμμετέχοντες (γονείς/ κηδεμόνες, μαθητές και σχολεία/ΚΞΓ) δηλώνουν ρητά με τη συμμετοχή τους ότι δεν έχουν καμία απαίτηση ή αξίωση από το παραχθέν έργο που θα προκύψει από τη συμμετοχή τους. Τα υποβληθέντα έργα θα είναι δημόσια διαθέσιμα και προσβάσιμα χωρίς οικονομικό ή άλλο όφελος για οποιονδήποτε κατά την κρίση του Study Rooms.
• Για τους σκοπούς του διαγωνισμού και την ομαλή διεξαγωγή του, το Study Rooms συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των μαθητών που συμμετέχουν. Οι συμμετέχοντες και οι γονείς/ κηδεμόνες τους αποδέχονται και συναινούν στη συλλογή, χρήση και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται από τον διαγωνισμό (ενδεικτικά για λόγους επικοινωνίας, συντονισμού του έργου, αξιολόγηση των υποβληθέντων έργων, παράδοση των δώρων, τη δημόσια ανακοίνωση, τη χρήση φωτογραφικού υλικού κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κλπ).
• Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα χρειαστεί η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία, ιστοσελίδες, συνδέσμους κλπ τα οποία οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται με δική τους ευθύνη. Το Study Rooms δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει σχετικά με την χρήση τους ή για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξολοκλήρου από τον χρήστη.